Msze Święte
     
niedziela:
godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
od poniedziałku do piątku:
godz. 17.00,
w soboty:
godz. 18.00.

Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Warto posłuchać 
   
Transmisja Mszy Św.

Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl

Kancelaria parafialna
   
czynna:

wtorki, czwartki i soboty
od 10.00 do 12.00
i od 14.00 do 16.00.
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje

Galeria zdjęć
   

Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry
       
 Media o nas
   
 Organy katedralne
   
 Jak dojechać:


Linki
     
  Polecane strony

Rada Parafialna

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp...Spotkania Rady Parafialnej odbywają się według potrzeb.

POJĘCIE RADY PARAFIALNEJ
Każda parafia jest żywą komórką w organizmie Kościoła. Każda zatem osoba, która jest członkiem Kościoła, ma wpływ na Jego wygląd i kondycję. Swoimi działaniami może wzbogacać zarówno rodzinę, parafię jak i wspólnotę Kościoła Powszechnego. Każdy katolik ponosi zatem odpowiedzialność za to, jak postrzega się i jak działa dziś Kościół. Każdy czyni to na swój sposób, odpowiednio do funkcji jaką pełni we wspólnocie Kościoła. Tę wspólnotę tworzą na równi duchowni, zakonnicy i świeccy. Każda osoba w tej wspólnocie posiada swoje przywileje, ale i obowiązki. O poszczególnych zadaniach wspólnot parafialnych pisał Jan Paweł I w adhortacji Christi fideles laici (1998 r.). To właśnie przez radę parafialną każdy może wypełniać swoje zadania we wspólnocie parafialnej. Może to czynić, będąc jej członkiem lub wybierając kogoś, kto będzie go reprezentował. Poza parafialną radą duszpasterską powinna także istnieć parafialna rada ekonomiczna.

 FUNKCJE RADY DUSZPASTERSKIEJ
Główna funkcja Rady Parafialnej polega na współpracy z duszpasterzami w podejmowaniu inicjatyw, które wiążą się z życiem wspólnoty parafialnej. Są to sprawy bieżące, jak i przedsięwzięcia związane z różnymi wydarzeniami, rocznicami i tego typu podobnymi uroczystościami. Parafialna rada duszpasterska powinna troszczyć się również o życie duchowe parafii, pomagając w organizacji różnych form pobożności, festynów, pielgrzymek itp. Dzięki temu życie konkretnej wspólnoty parafialnej staje się bogatsze. Parafialna rada duszpasterska wspomaga także duszpasterzy w pracy katechetycznej, zgłaszając propozycje i określając sposoby dotarcia do wiernych, by dzięki temu poszerzać ich wiedzę i pogłębiać własną religijność. Rada duszpasterska dba również o pozyskanie nowych wiernych przez proponowanie konkretnych form ewangelizacji.

FUNKCJE RADY EKONOMICZNEJ
Parafialna rada ekonomiczna doradza w różnych sprawach związanych z finansami parafii. Pomaga także decydować o wydatkach, inwestycjach, a także poszukiwać nowych źródeł finansowania. Parafialna rada ekonomiczna działa zawsze według statutu, który ściśle określa jej kompetencje. Członkowie wykonują funkcje dla dobra Kościoła i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego i państwowego, tylko proboszcz występuje w imieniu parafii w załatwianiu czynności prawnych. Członkowie rady ekonomicznej nie zastępują, ani nie wyręczają proboszcza w obowiązkach zarządzania majątkiem parafialnym. Proboszcz ma głos decydujący i tylko on podejmuje wiążące decyzje. Powinien jednak brać pod uwagę głos rady. Członków rady ekonomicznej zawsze wybiera proboszcz. Rada ekonomiczna ma obowiązek organizowania spotkań przynajmniej dwa razy w roku. Członkowie rady ekonomicznej są zobowiązani do zachowania dyskrecji, zaś treść wszystkich spotkań spisuje wybrany sekretarz w protokołach.

KTO POWINIEN NALEŻEĆ DO RADY PARAFIALNEJ
Skład Rady powinien stanowić reprezentację całej wspólnoty parafialnej. W radzie muszą zatem być obecni przedstawiciele każdej z grup społecznych parafii: emeryci, osoby w średnim wieku, osoby żyjące samotnie jak i w małżeństwie, a także przedstawiciele młodzieży i grup parafialnych. Powinny to być osoby odznaczające się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością, zaangażowaniem w życie parafii. Należy pamiętać, że rada ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Decydujący głos przypada we wszystkich sprawach Księdzu Proboszczowi. W skład rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, w powszechnym odczuciu parafian niegodne do pełnienia tej funkcji.
Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku