Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
- pon., śr., pt., sob. - 18.00
- wt. i czw. - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   
 BIEŻĄCY ROK
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w celu udzielenia zamówienia obejmującego
wykonanie remontu i modernizacji budynków nowego Pałacu Biskupiego
i Wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej
pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna „Wozownia Sztuk”

Zapytanie ofertowe
1. Formularz oferty
2. Wykaz robot budowlanych wykonanych w obiekcie kubaturowym zabytkowym
3. Wykaz usług dotyczących prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym
4. Wykaz usług dotyczących prac konserwatorskich elementów drewnianych
5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
6. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry wykonawcy
7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
8. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków
10. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia
11. Wzór opracowania zawierającego informacje dotyczące wartości technicznej
12. Projekt umowy
13.1 Projekt budowlany wielobranżowy - Wozownia
13.2 Projekt budowlany wielobranżowy zamienny - Wozownia
13.3 Mapa do celów projektowych - Wozownia i Pałac Biskupi
13.4 Branża architektoniczna - PZT - Wozownia
13.5 Branża architektoniczna - PZT - zamienny - Wozownia
13.6 Branża architektoniczna - Rys. A-1 - Wozownia
13.7 Branża architektoniczna - Rys. A-2 - Wozownia
13.8 Branża architektoniczna - Rys. A-3 - Wozowia
13.9 Branża architektoniczna - Rys. A-4 - Wozownia
13.10 Branża architektoniczna - Rys. A-5 - Wozownia
13.11 Inwentaryzacja architektoniczna - Opis techniczny - Wozownia
13.12 Inwentaryzacja architektoniczna - Rys. I-1 - Wozownia
13.13 Inwentaryzacja architektoniczna - Rys. I-2.1 - Wozownia
13.14 Inwentaryzacja architektoniczna - Rys. I-2 - Wozownia
13.15 Inwentaryzacja architektoniczna - Rys. I-3 - Wozownia
13.16 Inwentaryzacja architektoniczna - Rys. IS-1 - Wozownia
13.17 Branża konstrukcyjna - Rys. K-1 - Wozownia
13.18 Branża konstrukcyjna - Rys. K-2 - Wozownia
13.19 Branża konstrukcyjna - Rys. K-3 - Wozownia
13.20 Branża konstrukcyjna - Rys. K-4 - Wozownia
13.21 Przebudowa przyłącza c.o. - mapa - Wozownia
13.22 Przebudowa przyłącza c.o. - warunki przyłączenia - Wozownia
13.23 Rys. S-1 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.24 Rys. S-1 - przyłącza i instalacje sanitarne - uzgodnienie - Wozownia
13.25 Rys. S-2 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.26 Rys. S-3 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.27 Rys. S-4 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.28 Rys. S-4A - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.29 Rys. S-5 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.30 Rys. S-6 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.31 Rys. S-7 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.32 Rys. S-8 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.33 Rys. S-9 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.34 Rys. S-10 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.35 Rys. S-11 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.36 Rys. S-12 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.37 Rys. S-13 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.38 Rys. S-14 - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.39 Zgoda na zmianę zapotrzebowania na wodę - Wozownia
13.40 Zestawienie urządzeń węzła - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.41 Pomiar ciśnienia wody pitnej - Wozownia
13.42 Naczynie c.o. - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.43 Charakterystyka energetyczna - przyłącza i instalacje sanitarne - Wozownia
13.44 Branża elektryczna - projekt wykonawczy - Wozownia
13.45 Projekt budowlano-wykonawczy - branża telekomunikacyjna - Wozownia
13.46 Opinia geotechniczna - Wozownia i Pałac Biskupi
13.47 Remont instalacji c.o. - projekt budowlany - Pałac Biskupi
13.48 Remont instalacji c.o. - Rys. S-1 - Pałac Biskupi
13.49 Remont instalacji c.o. - Rys. S-2 - Pałac Biskupi
13.50 Remont instalacji c.o. - Rys. S-3 - Pałac Biskupi
13.51 Remont instalacji c.o. - Rys. S-4 - Pałac Biskupi
13.52 Instalacja CCTV - koncepcja systemu CCTV - Pałac Biskupi
13.53 Instalacja CCTV - rozmieszczenie kamer - Pałac Biskupi
13.54 Elementy wyposażenia - program prac konserwatorskich - Pałac Biskupi
13.55 Piece kaflowe - program prac konserwatorskich - Pałac Biskupi
13.56 Piece kaflowe - zdjęcia - Pałac Biskupi
13.57 Okna z nadświetlami - program prac konserwatorskich - Pałac Biskupi
13.58 Okna - oznaczenia - plan I piętra - Pałac Biskupi
13.59 Decyzja - linia telekomunikacyjna - Wozownia
13.60 Decyzja - pozwolenie na budowę - Wozownia
13.61 Decyzja - projekt budowlany zamienny - Wozownia
13.62 Decyzja - remont instalacji c.o. - Pałac Biskupi
13.63 Pozwolenie - badania archeologiczne - Wozownia
13.64 Pozwolenie - branża elektryczna - Wozownia i Pałac Biskupi
13.65 Pozwolenie - elementy wyposażenia - Pałac Biskupi
13.66 Pozwolenie - linia telekomunikacyjna - Wozownia i Pałac Biskupi
13.67 Pozwolenie - okna i nadświetla - Pałac Biskupi
13.68 Pozwolenie - piece - Pałac Biskupi
13.69 Pozwolenie - prace budowlane i adaptacyjne - Wozownia
13.70 Pozwolenie - remont instalacji c.o. - Pałac Biskupi
13.71 Pozwolenie - stolarka okienna poddasza - Pałac Biskupi
14.1 Przedmiar robót - branża ogólnobudowlana - Wozownia
14.2 Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu - Wozownia
14.3 Przedmiar robót - instalacja c.o., wod.-kan., wentylacji - Wozownia
14.4 Przedmiar robót - przebudowa przyłączy wod.-kan., c.o. - Wozownia
14.5 Przedmiar robót - instalacje elektryczne - Wozownia
14.6 Przedmiar robót - kanalizacja teletechniczna - Wozownia
14.7 Przedmiar robót - remont instalacji c.o. na I piętrze - Pałac Biskupi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku