Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
- pon., śr., pt., sob. - 18.00
- wt. i czw. - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
soboty od 9.00 do 11.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   
 BIEŻĄCY ROK
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony

Organy fromborskiej katedry

 


Najstarsze wzmianki dotyczące organów katedralnych sięgają początku XVI w., gdzie wspomina się o umowie na budowę organów zawartą z organmistrzem Janem z Chojnic w dniu 23 grudnia 1506 r. Przetrwały one ponad 100 lat, kiedy w latach 1623 – 1629 zostały złupione przez Szwedów.  Do 1683 r. katedra dysponowała jedynie kilkugłosowym pozytywem, sprowadzonym staraniem kanonika Besthaviusa. W 1683 r. biskup Michał Radziejowski powierzył wybudowanie nowych organów znakomitemu mistrzowi z Gdańska Danielowi Nitrowskiemu, po których empora wraz z szafami i barokowym prospektem zachowały się do dziś. Organy te posiadały 27 głosów, trakturę mechaniczną i wiatrownice tonowo – zasuwowe. Dyspozycja rozlokowana na trzy sekcje – manuał główny, pozytyw i sekcja pedałowa. Przez około 250 lat ich istnienia poddawane były konserwacji, strojeniu i różnym przebudowom, które wykonywaly  firmy takie jak: Casparini, Frólich, Mittke, Terletzki, Goebel.  Instrument przetrwał do 1934 r., kiedy nad wysłużonym już instrumentem powierzono prace renowacyjne firmie Emanuela Kempera z Lubeki. Organmistrz zdecydował się jednak na budowę nowych organów o trakturze elektropneumatycznej z wiatrownicami systemu woreczkowo - wentylowego, zachowując jednocześnie zabytkowe szafy z prospektem. A ponieważ organy Kempera okazały się rozmiarami znacznie większe od instrumentu Nitrowskiego, bo posiadały 43 głosy rozmieszczone także poza szafą organową ze względu na znaczne ograniczenia przestrzenne, stół gry połączono elektrycznie z organami i umieszczono go na posadzce katedry. W tym czasie Kemper wybudował również 13 – głosowe organy chórowe, również połączone elektrycznie ze stołem gry, wspólnym dla obu instrumentów. W czasie II wojny światowej organy fromborskie uległy znacznej dewastacji. W 1946 r. opiekę nad katedrą fromborską przejęli księża Salezjanie. W 1960 r. ks. Józef Sianko, salezjanin metodą gospodarczą doprowadził oba instrumenty katedralne do stanu używalności, a z czasem uzupełniono brakujące głosy, czego w poszczególnych etapach dokonywały firmy Truszczyńskiego, Sobiechowskiego i Biernackiego. W tym czasie organistą był p. Piaskowski, który bardzo angażował się w ich odbudowę i remont. Pod koniec lat 70 – tych XX w. pod nadzorem i według projektu prof. Jana Jargonia z Krakowa firma Kamińskich z Warszawy  dokonała przeszeregowania dyspozycji, niektóre głosy  wymieniono na inne, wykonane z wartościowszych materiałów. W tym czasie firma Kamińskich dobudowała do organów głównych dodatkową sekcję Brustwerku o 7 głosach, sterowaną IV manuałem oraz dzwony rurowe sterowane III manuałem, a organy chórowe zostały powiększone z 13 do 16 głosów. W ten sposób osiągnięto 66 głosową dyspozycję głosową, dzięki czemu katedralne instrumentarium organowe zachwyca słuchaczy dostojnym, szlachetnym brzmieniem i różnorodnością barw dźwiękowych, a uniwersalna dyspozycja głosów pozwala na wykonywanie z wielkim powodzeniem bardzo szerokiego wachlarza repertuarowego.

;

więcej o organach fromborskich:
Wiktor Z. Łyjak. Prawda i fałsz o zabytkowych organach katedry we Fromborku
www.musicamsacram.pl
Bibliografia organów fromborskichOd kwietnia 2022 roku organistą katedralnym jest:
Marek Rogalski – dyrygent, organista, pedagog; doktor sztuk muzycznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, magistrem specjalności Dyrygentura Chóralna oraz Muzyka Kościelna. Studiował także Dyrygenturę symfoniczno-operową oraz Grę na organach w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Otrzymywał artystyczne stypendia rządowe oraz akademickie (dla najlepszych studentów, doktorantów).
Czynnie uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich z zakresu dyrygentury chóralnej, chorału gregoriańskiego, organów i improwizacji; dziedziny te są obszarem jego referatów i publikacji. Posiada ponad 20-letnią praktykę jako muzyk kościelny, pracował m.in. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a od kwietnia 2022 jest organistą liturgicznym i koncertującym Bazyliki Archikatedralnej we Fromborku.
W roli dyrygenta występował publicznie ponad 350 razy, między innymi z Chórem i Orkiestrą Cappelli Gedanensis, Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Orkiestrą Miasta Pruszcz Gdański, Młodzieżową Orkiestrą Rozrywkową w Elblągu. Jest stałym dyrygentem orkiestr symfonicznych i chórów w szkołach muzycznych w Gdańsku i Elblągu. Realizuje także projekty ze swoim zespołem Schola Cantorum „Kalokagatia” (specjalizując się w wykonawstwie polifonii renesansu). W minionych latach był kierownikiem muzycznym m.in. Żeńskiego Chóru „Gaudeamus” Gminy Wejherowo oraz Chorus Nepomucensis.
Z regularnie prowadzonymi przez niego zespołami, osiągnął wiele sukcesów na ogólnopolskich festiwalach, m.in. dwukrotnie Grand Prix, osiem złotych dyplomów oraz pięć nagród dla najlepszego dyrygenta.

  

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku